Onderzoek: Arbeitseinsatz

De Arbeitseinsatz  was het inzetten van jongemannen uit de door Duitsland bezette gebieden als arbeidskrachten in de Duitse oorlogsindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De jongens moesten de plekken opvullen van de Duitse mannen die als soldaten aan het front dienden. Mijn grootvader H.C. van Roijen sr. werd tijdens de Tweede… Lees verder

Presentaties & Lezingen

Kennis delen is mijn passie! Wilt u een lezing of presentatie organiseren in uw organisatie, een spreker uitnodigen voor een gastcollege of congres? Dat kan! Ik heb al veel presentaties en lezingen over verschillende historische onderwerpen mogen geven door het land heen. Ik stem de inhoud van de presentatie of… Lees verder

Examentraining geschiedenis

Het examenjaar is voor leerlingen én hun ouders vaak een spannende periode. Ga daarom goed voorbereid je examen in met een examentraining. Tijdens een examentraining wordt je individueel of in kleine groepen door een enthousiaste en ervaren begeleider voorbereid op de school- en eindexamens. De volledige examenstof wordt herhaald en er… Lees verder

De wraak van Alva.

Het verzet van Utrecht tegen de Tiende Penning In de jaren 1568-1572, aan het begin van wat later de Tachtigjarige Oorlog werd genoemd, verzetten de Staten van Utrecht en het stadsbestuur zich tegen de belastingplannen van de nieuwe Spaanse landvoogd. De invoering van een omzetbelasting van 10 procent op handel… Lees verder

Podcast: feesten in de laatmiddeleeuwse stad

Vanaf de elfde eeuw vond een opbloei van het stedelijke leven plaats. In toenemende mate drukten de steden hun stempel op de Europese cultuur. Feesten bleven een voorname plaats innemen. In de stadssamenleving bestond een duidelijk onderscheid tussen de tijd om te werken en tijd om feest te vieren. In… Lees verder