Een wapenstilstand uit 1422.

De toenemende zelfstandigheid van de Staten van Brabant, Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen.

In de jaren 20 van de vijftiende eeuw laaide de strijd tussen Jacoba van Beieren en haar oom Jan van Beieren over de grafelijke waardigheid over de erflanden van Jacoba opnieuw hoog op. Bij dit conflict, wat later de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd genoemd, probeerden beide partijen door middel van bondgenoten hun invloed op de gewesten Holland, Zeeland en Brabant te vergroten.

Ook de adel en de steden van deze gewesten raakten bij de familieruzie betrokken. De afspraken die tijdens het wapenstilstand in 1422 werden gemaakt, geven een goede indruk van de groeiende invloed van de adel en de steden op het landsbeleid van de graaf van Holland en Zeeland en de hertogen van Brabant.

Zeeland 31/2 (2022) 55-61.

Onderzoek: Arbeitseinsatz in Hamburg

De Arbeitseinsatz  was het inzetten van jongemannen uit de door Duitsland bezette gebieden als arbeidskrachten in de Duitse oorlogsindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De jongens moesten de plekken opvullen van de Duitse mannen die als soldaten aan het front dienden.

Mijn grootvader H.C. van Roijen sr. werd tijdens de Tweede Wereldoorlog twee keer als dwangarbeider aan het werk gezet in de Duitse oorlogsindustrie: in 1942 en in 1944. Ik doe onderzoek naar en publiceer over zijn leven in die periode.

Presentaties & Lezingen

Kennis delen is mijn passie!

Wilt u een lezing of presentatie organiseren in uw organisatie, een spreker uitnodigen voor een gastcollege of congres? Dat kan! Ik heb al veel presentaties en lezingen over verschillende historische onderwerpen mogen geven door het land heen. Ik stem de inhoud van de presentatie of lezing graag met u af.

Lezingen en collegereeksen:

  1. College: Geschiedenis van Nederland, Vrije Academie.
  2. College: Europese geschiedenis, Vrije Academie.
  3. De draak en de Barbaren: contacten tussen China en Europa door de eeuwen heen, Volksuniversiteit Den Haag.

Tarieven:

Ik hanteer een vast bedrag exclusief BTW en reiskosten per uur.

Examentraining geschiedenis

Het examenjaar is voor leerlingen én hun ouders vaak een spannende periode. Ga daarom goed voorbereid je examen in met een examentraining.

Tijdens een examentraining wordt je individueel of in kleine groepen door een enthousiaste en ervaren begeleider voorbereid op de school- en eindexamens. De volledige examenstof wordt herhaald en er is uitgebreid de tijd om met de stof te oefenen. Ik zorg dat je de (school)examenstof goed in de vingers hebt. Tijdens de examentrainingen leg ik je de volledige theorie uit en gaan we veel oefenen met examenopgaven.

Maar je kunt nog meer uit de trainingen halen door je er goed op voor te bereiden. Zorg er daarom voor dat je precies weet wat de examenstof is en dat je de theorie kent. Lees bijvoorbeeld de samenvattingen nog eens door en besteed extra aandacht aan de onderwerpen die je lastig vindt. Bedenk bij elk onderwerp twee of drie vragen die je aan mij zou willen stellen. Zo maak je optimaal gebruik van de begeleiding.

Tarieven:

Ik hanteer een vast tarief van 25 euro per uur voor de examentraining.