Onderzoek: Arbeitseinsatz

De Arbeitseinsatz  was het inzetten van jongemannen uit de door Duitsland bezette gebieden als arbeidskrachten in de Duitse oorlogsindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De jongens moesten de plekken opvullen van de Duitse mannen die als soldaten aan het front dienden.

Mijn grootvader H.C. van Roijen sr. werd tijdens de Tweede Wereldoorlog twee keer als dwangarbeider aan het werk gezet in de Duitse oorlogsindustrie: in 1942 en in 1944. Ik doe onderzoek naar en publiceer over zijn leven in die periode.

Liefdesbrieven uit Kamp Waltershof.

Bij het doorlopen van de papieren na het overlijden van mijn grootvader H.C. van Roijen Sr. op 17 juni 2020 stuitte mijn tante Elma van Roijen op een verzameling zeer oude brieven. Het bleek een briefwisseling te zijn uit 1942 tussen mijn grootvader en grootmoeder, toen 19 en 17 jaar oud. De brieven en enveloppen die bewaard zijn gebleven heeft mijn tante gescand en samengebracht in een herinneringsboekje.

Voor dit boekje verzorgde ik de redactie en het historisch advies .

Elma van Roijen

Liefdesbrieven uit Kamp Waltershof. Het verhaal van een liefde die begon in 1942 en stand hield tot voorbij de dood. Uit het leven van Hendrik Cornelis van Roijen en Trijntje van Kleef.

In eigen beheer uitgegeven 2020