Podcast: feesten in de laatmiddeleeuwse stad

Vanaf de elfde eeuw vond een opbloei van het stedelijke leven plaats. In toenemende mate drukten de steden hun stempel op de Europese cultuur. Feesten bleven een voorname plaats innemen. In de stadssamenleving bestond een duidelijk onderscheid tussen de tijd om te werken en tijd om feest te vieren.

In deze aflevering van de podcastserie ‘op zoek naar het volk’ wordt gekeken naar de betekenis van de feesten in de stadscultuur van de Late Middeleeuwen en in hoeverre er een tegenstelling bestond tussen de elite en het volk.

Podcast: feesten in de Vroege Middeleeuwen

In het Romeinse Rijk had het christendom aanhang gewonnen. Toen keizer Constantijn de Grote in 313 aan zijn onderdanen geloofsvrijheid schonk, leek niets meer een verdere uitbreiding van het christendom in de weg te staan.

In het Europa van de Vroege Middeleeuwen stonden twee groepen onmiskenbaar tegenover elkaar: christenen en heidenen. Beide groepen hadden hun eigen feesten. In deze podcast wordt gekeken naar de betekenis die de feesten hadden in Europa in de Vroege Middeleeuwen en wat dit betekende voor de verhouding tussen de elite en het volk.

Podcast: feestcultuur in Europa

Het Sint Nicolaasfeest, Richard Brakenburg, 1685

Een nieuw jaar begint met een uitbundig feest: Oud en Nieuw. Terwijl de hemel oplicht door het vuurwerk, brengen wij een toost uit op de toekomst. Een keer in het jaar in april vieren de Nederlanders met een groot volksfeest de verjaardag van koning Willem Alexander. En dan zijn er de feesten in kleine kring, zoals een verjaardag of Sinterklaasavond.

Naast deze wereldse feesten zijn er ook religieuze feestelijkheden. De christenen herdenken met Pasen de verrijzenis van Christus, het einde van de vastentijd wordt door de moslims gevierd met het Suikerfeest en vieren de joden in oktober hun Grote verzoendag.

In deze zeven delige podcastserie gaan de eerste twee delen over de volkse feestcultuur in de vroegmoderne tijd. We vragen ons hierbij af waarom de elite zich in de vroegmoderne tijd terugtrok uit de volkse feestcultuur en welke gevolgen dit had voor de gewone mensen.