Podcast: de betovering van het dagelijkse leven.

Vier heksen, Albrecht Dürer, 1497

Voetballers zie je soms met drukke gebaren uitgebreide rituelen uitvoeren voordat ze aan een wedstrijd beginnen. Veel mensen die in een vliegtuig stappen, kloppen van tevoren het onheil af. In de middeleeuwen probeerde men boze geesten af te weren door op de drempel te stampen voor men het huis binnen ging. Dit soort handelingen worden als bijgeloof, toverij of magie betiteld.

Onder magie verstaan we alle handelingen die mensen toepassen om, met behulp van bovennatuurlijke krachten, zichzelf en anderen voordeel of schade te bezorgen. Deze handelingen hebben een ritueel karakter. Heksen waren specialisten in magische handelingen. Tot in de achtiende eeuw zijn er in Europa vele duizenden heksen terechtgesteld.

In deze zeven delige podcastserie gaan het derde en vierde deel over de betovering van het dagelijkse leven. Hierbij vragen wij ons af welke vormen van magie er voorkwamen in de Vroegmoderne Tijd, wat de visie van het volk en de Kerk was op magie en waarom de houding van de elite ten aanzien van magie veranderde en wat er daarna gebeurde met de volksmagie.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.