Historische vaardigheden: structuurbegrip standplaatsgebondenheid (tijd- en plaatsgebondenheid)

Of een bron betrouwbaar of representatief is, hangt voor een belangrijk deel af van de schrijver/tekenaar van de bron. Wat hij vindt hangt voor een belangrijk deel af van:

 •  in welke tijd hij leeft (tijdgebondenheid);
 •  in welk land of welk gebied hij leef (plaatsgebondenheid);
 •  zijn politieke en sociale ideeën;
 •  of hij gelovig is of niet en bij welke godsdienst hij hoort;
 •  of hij rijk of arm is;
 •  of hij iets te winnen of te verliezen heeft met een bepaald standpunt;
 •  of hij jong of oud is;
 •  of hij man of vrouw is;
 •  wat hij in het verleden heeft meegemaakt;
 •  welk beroep hij heeft;
 •  enzovoorts,

Kortom: een historische persoon moet je altijd plaatsen vanuit zijn eigen achtergrond/zijn standplaats. Daaraan is hij gebonden. De term ‘standplaatsgebondenheid’ wordt de laatste jaren eigenlijk in de eindexamens niet meer gebruikt. Maar wat de term inhoudt komt altijd terug op het examen, meestal als onderdeel van het beoordelen van de betrouwbaarheid van een bron. Een bron is altijd tijd- en plaatsgebonden. Altijd is te beargumenteren waarom de maker van een bron tot een bepaalde inhoud of boodschap komt.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.