Kenmerkend aspect 13:de opkomst van handel en ambacht die de basis legt voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving

Door ontginningen, inpoldering en nieuwe landbouwtechnieken (drieslagstelsel) verandert de autarkische samenleving. De voedselproductie neemt toe en de bevolking groeit. In de steden vestigen zich ambachtslieden. Veel nieuwe steden ontstaan langs de grote waterwegen in Europa, waar de nieuwe markten gemakkelijk via het water voorzien kunnen worden van handelsgoederen.

Vlaamse steden als Gent (Lakenstad) en Brugge worden internationale handelscentra. Er werden Hanze opgezet. Dit was een handelssamenwerking tussen verschillende steden. De bekendste Hanze werd opgericht in het Oostzeegebied.

Op jaarmarkten werden producten uit diverse gebieden verhandelt. De geldeconomie kwam weer op. Handelaren kunnen geld inleveren bij de bank. Zij krijgen een wisselbrief waarmee ze in een andere stad geld kunnen opnemen. Zo kunnen de handelaren veiliger betalen en reizen zonder grote hoeveelheden munten te hoeven meenemen.

bron: geschiedeniswerkplaats