Onderzoek: Arbeitseinsatz in Hamburg

De Arbeitseinsatz  was het inzetten van jongemannen uit de door Duitsland bezette gebieden als arbeidskrachten in de Duitse oorlogsindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De jongens moesten de plekken opvullen van de Duitse mannen die als soldaten aan het front dienden.

Mijn grootvader H.C. van Roijen sr. werd tijdens de Tweede Wereldoorlog twee keer als dwangarbeider aan het werk gezet in de Duitse oorlogsindustrie: in 1942 en in 1944. Ik doe onderzoek naar en publiceer over zijn leven in die periode.