Kenmerkend aspect 35:voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces

Na het Congres van Wenen (1815) gingen belangrijke vorsten en politiek leiders hun oude machtspositie herstellen. Het verlichte denken en de liberale ideeën van de Franse Revolutie worden hardhandig onderdrukt. In het Zuiden van de Nederlanden kwam verzet tegen de autoritaire regeerstijl van de koning, het gedwongen gebruik van het Nederlands en de achterstelling van de katholieken. In 1830 was dan ook de Belgische Opstand. Na veel verzet van koning Willem I, ontstond in 1839 België.

In 1848 komen liberale burgers in veel landen aan de macht. Er kwamen liberale grondwetten die zorgden voor meer vrijheid, verruiming van het kiesrecht (censuskiesrecht) en een einde maakte aan de standensamenleving. Er worden politieke partijen opgericht. In 1878 werd de eerste politieke partij opgericht door Abraham Kuyper: de Anti Revolutionaire Partij (ARP). De ARP zette zich in voor de schoolstrijd.

bron: geschiedeniswerkplaats