Kenmerkend aspect 39: de crisis van het wereldkapitalisme

De Verenigde Staten was het voorbeeld voor het moderne leven. De Amerikaanse buitenlandse politiek was het isolationisme. Op politiek gebeid wou Amerika zich niet bemoeien met Europa. Handel drijven was echter geen probleem. In 1924 schoot de VS Duitsland financieel te hulp met het Dawes-plan. Zo kon Duitsland weer voldoen aan haar herstelbetalingen en daardoor konden Engeland en Frankrijk hun leningen aan de VS terugbetalen. In de VS was er sprake van constant economische groei. Consumeren werd een levensstijl. In 1929 was de beurskrach in Wall Street. Dit is het begin van de grote depressie. Er volgt een bankencrisis, vele ondernemingen gaan failliet en de werkloosheid groeit. De Amerikaanse vraag naar Europese producten neemt snel af en de VS stoppen de leningen aan de Europese landen. Hierdoor slaat de economische over naar Europa en de rest van de wereld. In 1933 wordt Roosevelt de president van de Verenigde Staten. Roosevelt kiest voor een actieve rol van de overheid in de economie. Vanaf 1928 werden de Vijfjarenplannen in gang gezet in de Sovjet-Unie.

bron: geschiedeniswerkplaats