Podcast: feesten in de laatmiddeleeuwse stad

Vanaf de elfde eeuw vond een opbloei van het stedelijke leven plaats. In toenemende mate drukten de steden hun stempel op de Europese cultuur. Feesten bleven een voorname plaats innemen. In de stadssamenleving bestond een duidelijk onderscheid tussen de tijd om te werken en tijd om feest te vieren.

In deze aflevering van de podcastserie ‘op zoek naar het volk’ wordt gekeken naar de betekenis van de feesten in de stadscultuur van de Late Middeleeuwen en in hoeverre er een tegenstelling bestond tussen de elite en het volk.