Kenmerkend aspect 8:de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten.

Het jodendom is de oudste monotheïstische godsdienst. Ze geloven in Jahweh. Rond 1000 voor Christus wordt Jeruzalem de hoofdstad van het joodse rijk. Vanaf 586 voor Christus leefden de joden in diaspora: een volk verspreid over vele landen. Ook waren er veel joden in Alexandrië. Ze spraken Grieks en wilden zelfs de Thora vertalen, maar ze bleven buitenstaanders. De Grieken en joden konden het niet met elkaar vinden.

Door de geboorte van Christus ontstond een nieuwe groep gelovigen: de christenen. Een groot verschil met de joden was dat de christenen ook anderen tot hun geloof wilden bekeren. Keizer Nero gaf hun dan ook de schuld van de grote brand in Rome in 64. Er ontstond een christenvervolging. Keizer Trajanus stopte deze vervolging, maar christen zijn bleef strafbaar. Christendom kreeg vooral veel aanhang onder de armen, vrouwen en slaven, want zij verkondigden dat status en rijkdom er niet toe doet. In de 3e eeuw kregen de christenen de schuld van de economische en politieke crisis. Het christendom was erg gegroeid en toen ook rijke mensen zich gingen aansluiten, kwam er geld voor naastenliefde (voedseluitkeringen, hulp voor weduwen en wezen, etc.). In 250 werden joden en christenen gedwongen om de Romeinse goden te eren. Wie geen offerbewijs had, werd vermoord. Christenen lieten zien niet bang te zijn voor de vervolgingen, wat veel respect opleverde. Toen de maatregel verdween, groeide het aantal christenen wederom.

Toen Constantijn keizer werd van het West-Romeinse Rijk gaf hij het christendom gelijke rechten door het Edict van Milaan. Het christendom werd voor Constantijn een middel om meer eenheid in het rijk te krijgen. Voor keizer Constantijn was de god van christenen echter niet de enige god. In 391 maakte keizer Theodosius het christendom de staatgodsdienst. Het jodendom bleef ook toegestaan. De islam ontstaat later. Er zijn geregeld gewapende conflicten geweest tussen de drie monotheïstische godsdiensten.

bron: geschiedeniswerkplaats