Een noodlottige keuze.

Harmen Schinckel, boekdrukker en martelaar.

Boekdrukkunst, Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), naar Jan van der Straet, ca. 1589 – ca. 1593

‘Mijn uutvercooren huijsvrouwe, alderliefste en dierbaerste pandt, dit schrijve ick ue tot den laetsten adieu-brief, voor mijne verhuijsinge uijt deze werelt.’Met deze woorden begon Harmen Schinkel zijn afscheidsbrief aan zijn vrouw en kinderen, voordat hij op 32-jarige leeftijd werd onthoofd wegens het drukken en verhandelen van ketterse boeken. Wat bezielde deze voormalige schoolmeester uit Delft om zo’n risico te nemen tijdens de religieuze onrust van 1566-1568?

Cultuurhistorisch magazine Delf 1 (2019) 8-11.

Processtukken in kleur.

Ruzies over het uitdiepen van de Vliet.

In de collectie Beeld en Geluid van Archief Delft bevindt zich een serie van vijf prachtige kaarten van de hand van Coenraet Oelensz., gedateerd omstreeks 1500. De kaarten passen aan elkaar en beelden de Vliet tussen Delft en Leiden af. Literatuuronderzoek en raadpleging van de dingboeken uit het Oud Archief van Rijnland maakten duidelijk dat de kaarten als processtuk dienden en zijn gebruikt in verband met conflicten over het uitdiepen van het gedeelte van de Vliet ten noorden van Leidschendam. Wat was de rol van Delft daarbij?

Cultuurhistorisch magazine Delf 3 (2017) 4-7.