Presentaties & Lezingen

Kennis delen is mijn passie!

Wilt u een lezing of presentatie organiseren in uw organisatie, een spreker uitnodigen voor een gastcollege of congres? Dat kan! Ik heb al veel presentaties en lezingen over verschillende historische onderwerpen mogen geven door het land heen. Ik stem de inhoud van de presentatie of lezing graag met u af.

Lezingen en collegereeksen:

  1. College: Geschiedenis van Nederland, Vrije Academie.
  2. College: Europese geschiedenis, Vrije Academie.
  3. De draak en de Barbaren: contacten tussen China en Europa door de eeuwen heen, Volksuniversiteit Den Haag.

Tarieven:

Ik hanteer een vast bedrag exclusief BTW en reiskosten per uur.

Examentraining geschiedenis

Het examenjaar is voor leerlingen én hun ouders vaak een spannende periode. Ga daarom goed voorbereid je examen in met een examentraining.

Tijdens een examentraining wordt je individueel of in kleine groepen door een enthousiaste en ervaren begeleider voorbereid op de school- en eindexamens. De volledige examenstof wordt herhaald en er is uitgebreid de tijd om met de stof te oefenen. Ik zorg dat je de (school)examenstof goed in de vingers hebt. Tijdens de examentrainingen leg ik je de volledige theorie uit en gaan we veel oefenen met examenopgaven.

Maar je kunt nog meer uit de trainingen halen door je er goed op voor te bereiden. Zorg er daarom voor dat je precies weet wat de examenstof is en dat je de theorie kent. Lees bijvoorbeeld de samenvattingen nog eens door en besteed extra aandacht aan de onderwerpen die je lastig vindt. Bedenk bij elk onderwerp twee of drie vragen die je aan mij zou willen stellen. Zo maak je optimaal gebruik van de begeleiding.

Tarieven:

Ik hanteer een vast tarief van 25 euro per uur voor de examentraining.

Historische vaardigheden: structuurbegrip kenmerkende aspecten

  •  Je moet alle kenmerkende aspecten kennen.
  •  Je moet de kenmerkende aspecten kunnen uitleggen aan de hand van voorbeelden, zoals personen, gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: noem een verschijnsel dat bij het volgend kenmerkend aspect hoort: de opkomst van de stedelijke burgerij. Leg je antwoord uit.
  • Die vraag kan ook omgekeerd gesteld worden: je moet personen, gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen ook weer kunnen koppelen aan kenmerkende aspecten. Bijvoorbeeld: Bij welk kenmerkend aspect hoort Willibrordus? Leg je antwoord uit.
  • Je moet de kenmerkende aspecten kunnen uitleggen aan de hand van beeldbronnen die niet in het hand- of werkboek staan.