Kenmerkend aspect 32:discussies over de ‘sociale kwestie’

Door de snelle groei van de steden en de bevolking is er woningnood. Er ontstaan krottenwijken, sociale spanningen en besmettelijke ziektes. De arbeidende klasse leeft en werkt onder erbarmelijke omstandigheden. Er zijn lange werkdagen, gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden, lage lonen en er is kinderarbeid.

Er komen veel discussies over sociale kwestie. Liberalen hebben in de loop van de 19e eeuw in veel landen de politieke macht in handen. Zij geloven, geïnspireerd door Adam Smith, dat de economie en de samenleving het beste functioneren wanneer er een zo groot mogelijke vrijheid is. De overheid moet niet ingrijpen in de economie. In 1874 werd het Kinderwetje van Van Houten de eerste sociale wet in Nederland.

bron: geschiedeniswerkplaats