Hispania Victoria.

Militaire ongehoorzaamheid aan de Catherijnepoort van Utrecht in 1574.

‘Hispania, Hispania, Victoria, Victoria!’, echode de strijdkreet van een Spaanse soldaat over de Catharijnebrug op de vroege ochtend van dinsdag 17 december 1574. Zodra de stadsklokken van de kerk in Utrecht zes uur geslagen hadden, klonk er een krachtig tromgeroffel als signaal dat de aanval zou worden ingezet. Zo’n 6.000 tot 7.000 muiters uit het Spaanse leger openden hun aanval op de Catharijnepoort. De burgerwacht van Utrecht haaastte zich naar de stadspoort, waar zij een vijftal Spanjaarden onder leiding van de electo Juan Bianco, overmeesterden die via een ladder de poort overgeklommen waren in een poging deze voor hun kameraden te openen. Na een korte worsteling werd het vijftal neergestoken. Aan de hand van een Utrechts kroniek en literatuuronderzoek wil ik in dit artikel achterhalen wat de beweegredenen van deze Spaanse muiters waren om een aanval te openen op het Spaansgezinde Utrecht.

Mars et Historia 2 (2021)18-23.

Om Vrede Wille.

De houding van de schutterij tijdens de religieuze onrust van 1566.

Het stadsbestuur van Delft werd in een van de roerigste perioden uit de geschiedenis overgeleverd aan de weerwil van de burgers. De manier waarop de schutterijen reageerden op de gebeurtenissen in 1566-1567 had directe gevolgen voor het verloop van de beeldenstorm. Zou de verspreiding van de beeldenstorm anders zijn verlopen wanneer het stadsbestuur ter preventie van het geweld andere beslissingen had genomen en gaf de houding van de schutterij in dit religieuze conflict de doorslag?

Mars et Historia 2 (2020) 10-17.