Kenmerkend aspect 33:de moderne vorm van imperialisme die verband houdt met de industrialisatie

Door de toenemende productie (later massaproductie) dalen de prijzen. Hierdoor neemt de consumptie toe, maar ook de behoefte aan grondstoffen en afzetgebieden. Het Modern Imperialisme komt op. Afrika en Azië worden door de Europese mogendheden veroverd. Europese regeringen probeerden, met hun (nieuwe koloniën):

  • De opbrengsten uit bestaande koloniën te verhogen
  • Hun koloniale imperium uit te breiden
  • Als nieuwkomers ook koloniën te veroveren.

Dit leidde tot politieke spanningen en soms koloniale oorlogen tussen de westerse landen. Nog een belangrijke reden voor het imperialisme was de zendings- en beschavingsdrang van het christelijke Europa en de Verenigde Staten.

Sinds Charles Darwin in 1859 zijn boek publiceerde met daarin zijn evolutietheorie en de ‘survival of the fittest’, waren er sociaal-darwinisten die geconcludeerd hadden dat het blanke ras superieur was. Zij zagen het als hun plicht beschaving te brengen in Afrika en Azië.

bron: geschiedeniswerkplaats