Podcast: feesten in de laatmiddeleeuwse stad

Vanaf de elfde eeuw vond een opbloei van het stedelijke leven plaats. In toenemende mate drukten de steden hun stempel op de Europese cultuur. Feesten bleven een voorname plaats innemen. In de stadssamenleving bestond een duidelijk onderscheid tussen de tijd om te werken en tijd om feest te vieren.

In deze aflevering van de podcastserie ‘op zoek naar het volk’ wordt gekeken naar de betekenis van de feesten in de stadscultuur van de Late Middeleeuwen en in hoeverre er een tegenstelling bestond tussen de elite en het volk.

Podcast: feesten in de Vroege Middeleeuwen

In het Romeinse Rijk had het christendom aanhang gewonnen. Toen keizer Constantijn de Grote in 313 aan zijn onderdanen geloofsvrijheid schonk, leek niets meer een verdere uitbreiding van het christendom in de weg te staan.

In het Europa van de Vroege Middeleeuwen stonden twee groepen onmiskenbaar tegenover elkaar: christenen en heidenen. Beide groepen hadden hun eigen feesten. In deze podcast wordt gekeken naar de betekenis die de feesten hadden in Europa in de Vroege Middeleeuwen en wat dit betekende voor de verhouding tussen de elite en het volk.