Podcast: feestcultuur in Europa

Het Sint Nicolaasfeest, Richard Brakenburg, 1685

Een nieuw jaar begint met een uitbundig feest: Oud en Nieuw. Terwijl de hemel oplicht door het vuurwerk, brengen wij een toost uit op de toekomst. Een keer in het jaar in april vieren de Nederlanders met een groot volksfeest de verjaardag van koning Willem Alexander. En dan zijn er de feesten in kleine kring, zoals een verjaardag of Sinterklaasavond.

Naast deze wereldse feesten zijn er ook religieuze feestelijkheden. De christenen herdenken met Pasen de verrijzenis van Christus, het einde van de vastentijd wordt door de moslims gevierd met het Suikerfeest en vieren de joden in oktober hun Grote verzoendag.

In deze zeven delige podcastserie gaan de eerste twee delen over de volkse feestcultuur in de vroegmoderne tijd. We vragen ons hierbij af waarom de elite zich in de vroegmoderne tijd terugtrok uit de volkse feestcultuur en welke gevolgen dit had voor de gewone mensen.