Kenmerkend aspect 34:de opkomst van emancipatiebewegingen

Groepen die zich achtergesteld voelen komen vanaf de tweede helft van de 19e eeuw op voor gelijke rechten. Er ontstaan emancipatiebewegingen in Europa:

  • Arbeiders: zij gaan zich organiseren in vakverenigingen en later politieke partijen (ANWV)
  • Vrouwen: zij gaan zich organiseren in verenigingen die strijden voor kiesrecht voor vrouwen

In Nederland geeft koning Willem II, uit angst voor een revolutie, aan Thorbecke de opdracht een liberale grondwet te ontwerpen. In de grondwetswijziging van 1848 werd de macht van de koning ingeperkt en een einde gemaakt aan de overheersende invloed van de calvinisten.

In 1870 kwam het feminisme op, een beweging die opkwam voor de rechten van de vrouw (Aletta Jacobs). Zij richtten zich op het verwerven van kiesrecht.

De katholieken en protestanten (confessionelen) gingen zich inzetten voor speciaal onderwijs. Zij vonden dat hun kinderen onderwijs moesten krijgen dat uitging van hun specifieke christelijke leer: de Schoolstrijd.

bron: geschiedeniswerkplaats