Om Vrede Wille.

De houding van de schutterij tijdens de religieuze onrust van 1566.

Het stadsbestuur van Delft werd in een van de roerigste perioden uit de geschiedenis overgeleverd aan de weerwil van de burgers. De manier waarop de schutterijen reageerden op de gebeurtenissen in 1566-1567 had directe gevolgen voor het verloop van de beeldenstorm. Zou de verspreiding van de beeldenstorm anders zijn verlopen wanneer het stadsbestuur ter preventie van het geweld andere beslissingen had genomen en gaf de houding van de schutterij in dit religieuze conflict de doorslag?

Mars et Historia 2 (2020) 10-17.