Podcast: de emoties van het gezinsleven

David Leeuw met zijn gezin, Abraham van den Tempel, 1671, Rijksmuseum Amsterdam

We zien het dagelijks in het reclameblok op de televisie: vader, moeder met twee kinderen, vrolijk spelend met de hond of genietend in een vakantiepark. De kinderen krijgen alle aandacht en komen niets te kort. Het gezin is sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw erg veranderd. Zo daalde het aantal kinderen per gezin, nam het aantal echtscheidingen toe en stapten veel vrouwen uit de traditionele rol van huisvrouw. Vaders zijn niet langer de baas in huis en de kinderen hoeven niet langer zonder vragen te gehoorzamen.

Voor 1800 werden er vaak verstandshuwelijken afgesloten en echtscheidingen kwamen weinig voor. De kindersterfte was zeer hoog, de gemiddelde leeftijd vrij laag in vergelijking met tegenwoordig. Seks en zwangerschap waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wetten, Kerk en gewoonten bepaalden dat de vrouw ondergeschikt was aan de man.

In de laatste drie afleveringen van de podcast serie wordt er aandacht besteed aan de emoties binnen het gezin. We vragen ons af om welke redenen vroeger mensen trouwden en welke invloed deze redenen hadden op de kwaliteit van het huwelijksleven. Hoe verliep het leven van kinderen in de vroegmoderne tijd en hoe werd door volwassenen over hun opvoeding gedacht. Hebben de strenge normen van de Kerk het seksuele gedrag en de seksuele beleving in de vroegmoderne tijd beïnvloed en in hoeverre hielden de mensen zich aan de voorschriften.