Historische vaardigheden: ‘bewering- en uitspraakvragen’ bij tekst- en beeldbronnen

Bij veel tekst- en beeldbronnen wordt bij de vraag eerst een bewering of uitspraak gedaan. Je moet vervolgens zeggen of die bewering/uitspraak klopt met wat in de bron staat.

  1. Begin je antwoord door eerst de bewering op te schrijven.
  2.  Schrijf daarna: en in de bron staat
  3.  Sluit af met een conclusie: dus is de bewering volgens de bron juist /onjuist.
  4.  Kijk in de kantlijn naar het aantal punten dat je kunt halen.