Podcast: feesten in de Vroege Middeleeuwen

In het Romeinse Rijk had het christendom aanhang gewonnen. Toen keizer Constantijn de Grote in 313 aan zijn onderdanen geloofsvrijheid schonk, leek niets meer een verdere uitbreiding van het christendom in de weg te staan.

In het Europa van de Vroege Middeleeuwen stonden twee groepen onmiskenbaar tegenover elkaar: christenen en heidenen. Beide groepen hadden hun eigen feesten. In deze podcast wordt gekeken naar de betekenis die de feesten hadden in Europa in de Vroege Middeleeuwen en wat dit betekende voor de verhouding tussen de elite en het volk.